Onder het bewuste

weblog over het onbewuste
 • Home
 • Artikelen
 • Achtergrond

 • Trage schildklier en depressie: psychologische oorzaak

  © | gepubliceerd 10 October 2018 in: ,

  Een depressie kan soms samenhangen met een te trage schildklier. In het algemeen wordt aangenomen dat de oorzaak lichamelijk is en het gevolg psychologisch: dat je depressief zou worden van een te trage schildklier. Ik heb reden om aan te nemen dat het ook andersom kan zijn: dat psychologische redenen een te trage schildklier kunnen veroorzaken.

  Lichaamstemperatuur

  Ik kwam in eerste instantie op dit idee, omdat er gevoelens zijn die, na het verwerken ervan, een verhoogde lichaamstemperatuur kunnen geven. Ik vroeg me af hoe dat kan en verwachtte dat daar een hormonale oorzaak voor zou kunnen zijn. Het niveau van schildklierhormonen kan ook invloed op de lichaamstemperatuur hebben.

  Het gaat hier om gevoelens van iets niet aankunnen. Dus niet direct gevoelens van machteloosheid of je tegengehouden voelen, maar iets niet aankunnen, ergens niet tegen kunnen. Machteloosheid of je tegengehouden voelen kan dan wel het gevolg zijn van zulke gevoelens.

  Bij mijzelf en anderen (binnen de Ridhwan-school) heb ik vaak gezien dat je het, na het doorwerken van zulke gevoelens, even warm, of soms zelfs flink warm kunt hebben. Van het ene moment op het andere. Na een paar minuten wordt je temperatuur dan weer normaal. Mensen voelen dan nogal eens de behoefte een laag kleding (jack, vest) uit te trekken. Wanneer dit gebeurt, is het gevoel van niet kunnen er niet meer, en voel je je innerlijk sterk. In de Diamond Approach wordt dit de "Rode Essentie" genoemd.

  Voelen en verwerken

  Ik heb de ervaring dat er specifieke plekken op de middellijn van het lichaam zijn, waar je een duidelijke toegang tot specifieke gevoelens hebt. Zo kun je op het onderste deel van je borst hart-gevoelens bijvoorbeeld duidelijker voelen (liefde, versmelting, haat, enz.) en kun je tussen je wenkbrauwen, waar je fronst, gevoelens die te maken hebben met al of niet begrijpen duidelijker voelen. Om dat te voelen werkt het om van de oppervlakte van je lichaam naar binnen toe te voelen.

  Vanuit deze ervaring, heb ik uitgeprobeerd of dit ook werkt op de plek waar de schildklier zit. En dit bleek voor mij inderdaad zo te zijn. Als ik op of onder mijn adamsappel van buiten naar binnen voel, komen er gemakkelijker gevoelens van niet kunnen op. Het verwerken van die gevoelens gaat voor mij dan makkelijker. Dit heeft dan, afhankelijk van de intensiteit, soms tot gevolg dat ik het warm krijg.

  Het lijkt me geen vreemd idee, dat depressie in bepaalde gevallen te maken kan hebben met gevoelens van iets belangrijks niet aankunnen, of ergens niet tegenkunnen.

  Gevoelens verwerken in plaats van medicijnen

  Het lijkt er dus op, dat het niet altijd lichamelijke oorzaken zijn die een te trage schildklier veroorzaken, maar dat dit ook psychologische kunnen zijn. Iemand die depressief is, met het gevoel het leven niet aan te kunnen, terwijl er tevens sprake is van een te laag niveau aan schildklierhormonen, zou misschien beter geholpen kunnen zijn met hulp bij het verwerken van gevoelens van niet kunnen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat, in bepaalde gevallen, het gebruik van medicijnen om schildklierhormonen aan te vullen niet meer als symptoombestrijding is.

  0 reactie(s)


  Reageren

  Textile hulp


  (wordt niet openbaar)
  (optioneel)

  Na bekijken van het voorbeeld van je bericht, niet vergeten te verzenden!

  Meer artikelen

   –