Onder het bewuste

weblog over het onbewuste
 • Home
 • Artikelen
 • Achtergrond

 • Rode Essentie in de Diamond Approach

  © | gepubliceerd 30 oktober 2021 in:

  In de beginjaren dat ik bij de Ridhwan School was, werd het concept van "Rode Essentie" besproken. Hiermee werd energie bedoeld die warm aanvoelt. Ik ben gaan twijfelen aan de visie die de school hierop heeft.

  Connectie tussen warmte en psychische energie

  In een privé-sessie had ik destijds een ervaring dat ik, nadat ik bepaalde gevoelens doorgewerkt had, het warm kreeg. Na het benoemen van de gevoelens waarbij er een gevoel was van het warm hebben, zei mijn sessie-teacher dat dat "Rode Essentie" was. Sindsdien ben ik ervan uitgegaan dat zo'n gevoel van het warm krijgen na iets doorgewerkt te hebben te maken heeft met energie als basiskwaliteit in de psyche. Je zou dan een gevoel van een tekort aan energie doorgewerkt hebben, zodat er dan energie opkomt.

  Ik had die ervaring naderhand vaker. Ik voelde dan naast de warmte inderdaad een soort energie in mij. Ik zag het ook een aantal keer bij andere Ridhwan-studenten gebeuren, dat ze iets doorwerkten en het dan plotseling warm kregen en bijvoorbeeld een vest uitdeden. Ik nam daarom aan dat een en ander klopte.

  Aanpassing aan de omgevingstemperatuur

  Echter, reeds een aantal jaar twijfel ik daaraan. Het is me steeds meer op gaan vallen dat ik dat gevoel van het warm krijgen eigenlijk nooit zie aankomen. Andere basiskwaliteiten zie ik meestal wel aankomen aan de hand van de kind-gevoelens die ik doorwerk. Ik ben me daarom af gaan vragen of het wel klopt, dat dat gevoel van het warm krijgen met energie samengaat.

  Ik heb ondertussen ook vaak losstaande gevoelens van het koud of warm hebben doorgewerkt. Die hebben dan duidelijk met de omgevingstemperatuur te maken, waar mijn lichaam zich aan probeert aan te passen. Het proces begint dan met het bijvoorbeeld warm hebben, wat anders is als het eerdergenoemde, waar het tijdens het proces opkomt. Na het verwerken is er dan in eerste instantie geen gevoel van het koud of warm hebben meer.

  In plaats van een Essentie (zoals de Diamond Approach dit noemt), zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat die opkomende warmte een gevoel uit het verleden is. Wat ik gevonden heb, is dat zo'n gevoel te verwerken is. Ik focus op het gevoel van het warm hebben en dan gaat het weg. Als het met een Essentie van energie te maken zou hebben, dan zou je lichaamstemperatuur omhoog gegaan zijn, en zou dat naar mijn idee niet gebeuren. Je zou dan immers nog steeds op dat hogere energie-niveau zitten, met bijbehorende onnodig hoge lichaamstemperatuur die je voelt als het warm hebben.

  Schaamte en blozen

  Dan is er nog de warmte van het blozen bij schaamte. Zowel de senior-teacher die ik had bij de Ridhwan, als een sessie-teacher, zeiden dat schaamte met Rode Essentie te maken heeft, met energie dus, met iets wat je graag wilt zodat je er veel energie in steekt. Dat lijkt me niet te kloppen.

  Schaamte heeft in eerste instantie te maken met dat je je realiseert dat je iets moreel verkeerd gedaan hebt. Dat is niet noodzakelijk iets wat je heel erg graag wou, maar iets waarvan je denkt dat je daarmee anderen in moreel opzicht niet goed behandeld hebt. Het blozen is er om een signaal te geven aan anderen dat je dat inziet. Het is anders dan bij schuldgevoel, dat ook te maken heeft met je realiseren dat je iets moreel verkeerd gedaan hebt. Daar is zo'n signaal er niet en moet je apart excuses maken of anderszins berouw tonen om dit aan anderen te communiceren.

  Het is dus bij schaamte niet zo dat je bloost omdat je het warm hebt, maar dat je bloost door het warm te hebben. Het warmtegevoel is dan tevens een signaal aan jezelf dat je bloost.

  0 reactie(s)


  Reageren

  Textile hulp


  (wordt niet openbaar)
  (optioneel)

  Na bekijken van het voorbeeld van je bericht, niet vergeten te verzenden!

  Meer artikelen

   –