Onder het bewuste

weblog over het onbewuste
 • Home
 • Artikelen
 • Achtergrond

 • De Diamond Approach als Enneagram Type 4-visie

  © | gepubliceerd 30 maart 2017 in: ,

  Er wordt geclaimd dat Diamond Approach gebaseerd is op de Heilige Ideeën van het Enneagram, zoals die in het boek 'Facets of Unity' van A.H. Almaas beschreven staan. Dit zijn 'verlichte' zienswijzen, gebaseerd op vertrouwen in het Universum. Ze staan tegenover 'niet-verlichte' zienswijzen van het Ego, die gebaseerd zijn op het ontbreken van zulk vertrouwen.

  Echter, mijns inziens zijn de kernbegrippen van de Diamond Approach gebaseerd op de niet-verlichte zienswijze van Enneagram type 4. Daarmee valt wat mij betreft de basis weg onder de onderverdeling Being - Ego - True Nature - The Point - The Pearl.

  De Heilige Ideeën

  Informatie over de Heilige Ideeën kan online op diamondapproach.org gevonden worden. Hier gaat het specifiek over Enneagram type 4, met:

  • de 'Special Difficulty' van zich onverbonden, vervreemd, buitengesloten of in de steek gelaten voelen,
  • de 'Specific Delusion' dat identiteit gescheiden is, onafhankelijk, verschillend en uniek,
  • en het Heilige Idee 'Holy Origin' dat je altijd verbonden bent met het goddelijke of Being.

  Met andere woorden, zich vervreemd voelen van zichzelf is niet echt, hoewel men het zo kan voelen, want in feite ben je altijd met zichzelf verbonden. Als je het wel zo voelt, is dat het gevolg van een 'delusion', een waanidee, namelijk de Specific Delusion van Enneagram punt 4.

  Vervreemding in de Diamond Approach

  Toch benoemt Almaas op verschillende plekken een gevoel van vervreemding van jezelf als reëel. Onder andere:

  • Essence is her true nature, without which she is estranged, lost, inauthentic, empty, and twisted. Regardless how much of her potential she actualizes, regardless how much a genius she becomes, artistically or scientifically, if she does not realize her essential nature her experience continues to be characterized by emptiness and strife, on the same level as most human beings.
  • In narcissism, the experience of the self is disconnected from its core, from the depths of what it is. It is estranged from its true nature, exiled from its primordial home. The soul’s estrangement from its true nature is the basis of narcissism.
  • The soul realizes that she has been estranged from her source, exiled from her home. She realizes that she has been roaming the universe looking for her home, feeling uncomfortable and unsettled, lost and bereaved. She has been looking mostly in the wrong places, in manifest objects and places, when her home is within, totally within, within and beyond all of manifestation. 

  Het uitgangspunt van de Diamond Approach is de vervreemding van Ego van Being. Het Ego niet als je echte identiteit zien en het realiseren van de Essentiële Identiteit, namelijk The Point, vormen de basis van de Diamond Approach. Hier is dus sprake van een cruciale inconsistentie. En daarop is de onderverdeling Being - Ego - True Nature - The Point - The Pearl gebaseerd.

  Waar komt dit vandaan?

  Ik vermoed dat de spirituele basis van de Diamond Approach al min of meer vaststond voordat de Heilige Ideeën uitgewerkt waren. Hierdoor konden de Enneagram Type 4-issues van de mensen die aan de basis van de Diamond Approach stonden (Hameed Ali, Karen Johnson, en in het begin ook Faisal Muqaddam) invloed krijgen op de spirituele visie die ze ontwikkelden.

  Hameed Ali (A.H. Almaas) is uit Koeweit geëmigreerd naar de Verenigde Staten (hetzelfde geldt voor Faisal Muqaddam). Emigreren lijkt me een garantie om geconfronteerd te worden met gevoelens van vervreemding. Leven in een vreemd land, met een vreemde taal, andere gebruiken, andere zienswijzen... Je bent anders, waardoor je identiteit een wat grotere rol gaat spelen.

  Karen Johnson heeft zich als Ziener ook vervreemd van haar omgeving gevoeld.

  Het lijkt mij bijzonder waarschijnlijk dat het Type 4-karakter van de Diamond Approach hier vandaan komt.

  2 reactie(s)


  1. Niek schreef 26 november 2020, 21:20 het volgende:

   Er is dus sprake van een cruciale inconsistentie. Wat vor inconsistentie zie je hier?
   En ben je het eens met het idee dat ego van being vervreemd is.

  2. Ewald schreef 26 november 2020, 22:49 het volgende:

   Hallo Niek,
   Nee, ik ben het niet eens met het idee van een Ego dat van Being vervreemd zou zijn.
   Ik vind de concepten ‘Ego’ en ‘Being’ onhandig en onduidelijk. Voor mij zijn ze onvoldoende bruikbaar om de realiteit van de psyche te beschrijven. De term ‘Ego’ heeft een naar mijn smaak veel te brede, vage betekenis en de term ‘Being’ vind ik vooral te vaag. De inconsistentie is er binnen deze terminologie voor de Diamond Approach zelf. Ik gebruik zelf liever andere termen.
   In het kort, aldus: Er is in de psyche een mechanisme voor vaardigheden (geen perfecte term, maar voldoende duidelijk, denk ik), het oppikken, c.q. aanleren ervan. Die vaardigheden moduleren basiscapaciteiten. Het probleem waar de mensheid met de psyche vooral tegenaan loopt is in deze visie de neiging om alleen vaardigheden toe te voegen (aan te leren), terwijl de opzet van de psyche het nodig maakt ook vaardigheden te verwijderen en te verversen. Het is namelijk onvermijdelijk dat er disfunctionele vaardigheden ontstaan, zoals de beperkte emotionele en relationele vaadigheden die met nog onvolgroeide hersenen en weinig levenservaring in de kindertijd ontwikkeld worden. Dat verwijderen en verversen wordt gedaan door het verwerken van gevoelens (met wat de Diamond Approach ‘Inquiry’ noemt).
   Naar mijn idee is er geen sprake van vervreemding, maar van verouderde vaardigheden.
   Dit inzicht was voor mij destijds de hoofdreden te stoppen met DANS-2. Voor mij voelde het als een paradigma-verschuiving. Ik vond dit een praktischer, meer correcte en meer positieve visie dan de impliciete afwijzing van het ‘Ego’ zoals die er is in de Diamond Approach en andere spirituele tradities.

  Reageren

  Textile hulp


  (wordt niet openbaar)
  (optioneel)

  Na bekijken van het voorbeeld van je bericht, niet vergeten te verzenden!

  Meer artikelen

   –