Onder het bewuste

weblog over het onbewuste
 • Home
 • Artikelen
 • Achtergrond

 • Onderwerp "diamond approach"

  De Diamond Approach en identiteit

  Het veelvuldige gebruik van het begrip 'Identiteit' in de Diamond Approach is mijns inziens het gevolg van het Enneagram Type 4-karakter ervan (waar ik eerder over schreef). Het heeft daarmee geen objectieve of nuchtere waarheid, maar is een beperkte zienswijze, gebaseerd op een bepaald gebrek aan vertrouwen.

  Wel en niet mijn identiteit

  Voorbeelden zijn de Essentiële Identiteit, The Point, die afgezet wordt tegenover de Ego-identiteit, die ietwat kleinerend The Pea genoemd wordt. Deze scheiding zie ik als onverenigbaar met Holy Origin, zoals ik al schreef hier en hier. Iets soortgelijks schrijven Riso en Hudson over Type 4, in The Wisdom of the Enneagram:

  But because they want to create a stable, reliable identity from their emotions, they attempt to cultivate only certain feelings while rejecting others. Some feelings are seen as “me,” while others are “not me.” By attempting to hold on to specific moods and express others, Fours believe that they are being true to themselves.

  In de Diamond Approach zijn de gecultiveerde 'me' gevoelens die van Essence, True Nature en Being. De 'not me' gevoelens zijn die van het Ego.

  Identificatie en desidentificatie

  Verder wordt er gesproken over identificatie en desidentificatie.

  Wat Almaas schrijft over identificatie en desidentificatie herken ik niet zo in mezelf. Alles wat in mijn psyche is, is allemaal mijzelf, wat mij betreft. Ik zie dan ook de zin van 'desidentificeren' niet. Om in iets te gaan inquiren ga ik het voelen in plaats van doen, daarvoor hoef ik niet mijn identiteit eraan te onttrekken, of zo.

   

  De Diamond Approach als Enneagram Type 4-visie

  Er wordt geclaimd dat Diamond Approach gebaseerd is op de Heilige Ideeën van het Enneagram, zoals die in het boek 'Facets of Unity' van A.H. Almaas beschreven staan. Dit zijn 'verlichte' zienswijzen, gebaseerd op vertrouwen in het Universum. Ze staan tegenover 'niet-verlichte' zienswijzen van het Ego, die gebaseerd zijn op het ontbreken van zulk vertrouwen.

  Echter, mijns inziens zijn de kernbegrippen van de Diamond Approach gebaseerd op de niet-verlichte zienswijze van Enneagram type 4. Daarmee valt wat mij betreft de basis weg onder de onderverdeling Being - Ego - True Nature - The Point - The Pearl.

  De Heilige Ideeën

  Informatie over de Heilige Ideeën kan online op diamondapproach.org gevonden worden. Hier gaat het specifiek over Enneagram type 4, met:

  • de 'Special Difficulty' van zich onverbonden, vervreemd, buitengesloten of in de steek gelaten voelen,
  • de 'Specific Delusion' dat identiteit gescheiden is, onafhankelijk, verschillend en uniek,
  • en het Heilige Idee 'Holy Origin' dat je altijd verbonden bent met het goddelijke of Being.

  Met andere woorden, zich vervreemd voelen van zichzelf is niet echt, hoewel men het zo kan voelen, want in feite ben je altijd met zichzelf verbonden. Als je het wel zo voelt, is dat het gevolg van een 'delusion', een waanidee, namelijk de Specific Delusion van Enneagram punt 4.

  Vervreemding in de Diamond Approach

  Toch benoemt Almaas op verschillende plekken een gevoel van vervreemding van jezelf als reëel. Onder andere:

  • Essence is her true nature, without which she is estranged, lost, inauthentic, empty, and twisted. Regardless how much of her potential she actualizes, regardless how much a genius she becomes, artistically or scientifically, if she does not realize her essential nature her experience continues to be characterized by emptiness and strife, on the same level as most human beings.
  • In narcissism, the experience of the self is disconnected from its core, from the depths of what it is. It is estranged from its true nature, exiled from its primordial home. The soul’s estrangement from its true nature is the basis of narcissism.
  • The soul realizes that she has been estranged from her source, exiled from her home. She realizes that she has been roaming the universe looking for her home, feeling uncomfortable and unsettled, lost and bereaved. She has been looking mostly in the wrong places, in manifest objects and places, when her home is within, totally within, within and beyond all of manifestation. 

  Het uitgangspunt van de Diamond Approach is de vervreemding van Ego van Being. Het Ego niet als je echte identiteit zien en het realiseren van de Essentiële Identiteit, namelijk The Point, vormen de basis van de Diamond Approach. Hier is dus sprake van een cruciale inconsistentie. En daarop is de onderverdeling Being - Ego - True Nature - The Point - The Pearl gebaseerd.

  Waar komt dit vandaan?

  Ik vermoed dat de spirituele basis van de Diamond Approach al min of meer vaststond voordat de Heilige Ideeën uitgewerkt waren. Hierdoor konden de Enneagram Type 4-issues van de mensen die aan de basis van de Diamond Approach stonden (Hameed Ali, Karen Johnson, en in het begin ook Faisal Muqaddam) invloed krijgen op de spirituele visie die ze ontwikkelden.

  Hameed Ali (A.H. Almaas) is uit Koeweit geëmigreerd naar de Verenigde Staten (hetzelfde geldt voor Faisal Muqaddam). Emigreren lijkt me een garantie om geconfronteerd te worden met gevoelens van vervreemding. Leven in een vreemd land, met een vreemde taal, andere gebruiken, andere zienswijzen... Je bent anders, waardoor je identiteit een wat grotere rol gaat spelen.

  Karen Johnson heeft zich als Ziener ook vervreemd van haar omgeving gevoeld.

  Het lijkt mij bijzonder waarschijnlijk dat het Type 4-karakter van de Diamond Approach hier vandaan komt.

  Zwarte leegte

  © | 20 January 2010 | , | reageren (8)

  Ik heb enige tijd niet op dit weblog geschreven, en dat komt omdat ik me afvraag in hoeverre mensen in de problemen kunnen komen door zonder begeleiding in hun onbewuste te duiken.

  Je kunt aardig wat angsten tegenkomen die te maken hebben met vroegere ervaringen. Als je handigheid in het voelen ontwikkelt, valt daar wel door te voelen, en wordt je daar sterker van. Maar als je diep genoeg gaat, kom je op een gegeven moment uit bij een gevoel van een leegte die zo zwart en leeg is als de ruimte tussen de sterren. Dat is in eerste instantie tamelijk beangstigend. Dit is een staat die ook in het Boeddhisme bekend is, en in de Diamond Approach "Black Space" genoemd wordt.

  Het is niet gemakkelijk hier zonder hulp mee om te gaan. Hoewel je er allerlei verdedigingen tegen hebt en desnoods ontwikkeld, is de hulp van een leraar die deze staat grondig kent wel aanbevelenswaardig.

  Over de Diamond Approach

  © | 29 July 2009 | | reageren (5)

  Aangezien er nogal wat mensen op dit weblog terechtkomen die op zoek zijn naar informatie over de Diamond Approach, hier een korte beschrijving met verwijzingen.

  De Diamond Approach to Inner Realization is een benadering om tot zelfrealizatie te komen die ontwikkeld is door Hameed Ali. Hij beschrijft aspecten van de methode in boeken onder de auteursnaam A.H. Almaas. ("Almaas" betekent "diamant" en de initialen "A.H." zijn afkomstig van zijn echte naam.)

  De centrale oefening in de Diamond Approach is de Inquiry (zelfonderzoek). Over de Inquiry heb ik eerder geschreven. Het gaat er hier om te onderzoeken wat je nu werkelijk voelt.

  De Diamond Approach wordt onderwezen in de Ridhwan school die in de VS en Europa diverse groepen heeft. Hameed Ali zelf geeft in Europa, samen met mede-oprichter Karen Johnson, met enige regelmaat een Quasar Seminar, om mensen in de gelegenheid te stellen een indruk te krijgen van de methode en de school. Informatie hierover onderaan de pagina over de Europese groepen. De voertaal binnen de Ridhwan school is over het algemeen Engels.

  Video's van Almaas zijn te vinden op Consious.TV, onder het kopje "A H ALMAAS". Onder het kopje "Enneagram" staan hier video's van interviews met Sandra Maitri, die senior teacher is van de Ridhwan school.

  Op www.ahalmaas.com is informatie over de boeken van Almaas te vinden. Onder "Glossary" staan citaten uit de boeken over diverse aspecten die binnen de Diamond Approach onderwezen worden. Ook kunnen er CD's en DVD's besteld worden.

  Zelf ben ik student van de Ridhwan school.

  Waarde en inferioriteit

  Tijdens mijn zelfonderzoek viel het me op dat er een onderscheid is tussen gebrek aan waarde (van jezelf) en inferioriteit.

  Inferieur voel je je altijd in relatie tot iemand, die je als superieur ziet. Er is dus sprake van een objectrelatie.

  Een gevoel van gebrek aan waarde is wel het gevolg van een situatie, maar is, naar mijn idee, op zich niet een onderdeel van een objectrelatie. Het staat op zichzelf.

  Inferioriteit gaat wel al gauw samen met een gevoel van een gebrek aan waarde. Het viel me op dat inferioriteit ook vaak samengaat met een gebrek aan wil (castratie). Ik merkte dit vooral in objectrelaties van gehoorzaamheid aan mijn ouders (als klein kind). Maar het ligt voor de hand dat als je je inferieur voelt, je de wil van de superieure ander zult volgen, ten koste van die van jezelf. Dit is ook hoe het in het superego werkt.

  « Vorige     Volgende »