Onder het bewuste

weblog over het onbewuste
 • Home
 • Artikelen
 • Achtergrond

 • Onderwerp "diamond approach"

  Over de Diamond Approach

  © | 29 July 2009 | | reageren (5)

  Aangezien er nogal wat mensen op dit weblog terechtkomen die op zoek zijn naar informatie over de Diamond Approach, hier een korte beschrijving met verwijzingen.

  De Diamond Approach to Inner Realization is een benadering om tot zelfrealizatie te komen die ontwikkeld is door Hameed Ali. Hij beschrijft aspecten van de methode in boeken onder de auteursnaam A.H. Almaas. ("Almaas" betekent "diamant" en de initialen "A.H." zijn afkomstig van zijn echte naam.)

  De centrale oefening in de Diamond Approach is de Inquiry (zelfonderzoek). Over de Inquiry heb ik eerder geschreven. Het gaat er hier om te onderzoeken wat je nu werkelijk voelt.

  De Diamond Approach wordt onderwezen in de Ridhwan school die in de VS en Europa diverse groepen heeft. Hameed Ali zelf geeft in Europa, samen met mede-oprichter Karen Johnson, met enige regelmaat een Quasar Seminar, om mensen in de gelegenheid te stellen een indruk te krijgen van de methode en de school. Informatie hierover onderaan de pagina over de Europese groepen. De voertaal binnen de Ridhwan school is over het algemeen Engels.

  Video's van Almaas zijn te vinden op Consious.TV, onder het kopje "A H ALMAAS". Onder het kopje "Enneagram" staan hier video's van interviews met Sandra Maitri, die senior teacher is van de Ridhwan school.

  Op www.ahalmaas.com is informatie over de boeken van Almaas te vinden. Onder "Glossary" staan citaten uit de boeken over diverse aspecten die binnen de Diamond Approach onderwezen worden. Ook kunnen er CD's en DVD's besteld worden.

  Zelf ben ik student van de Ridhwan school.

  Waarde en inferioriteit

  Tijdens mijn zelfonderzoek viel het me op dat er een onderscheid is tussen gebrek aan waarde (van jezelf) en inferioriteit.

  Inferieur voel je je altijd in relatie tot iemand, die je als superieur ziet. Er is dus sprake van een objectrelatie.

  Een gevoel van gebrek aan waarde is wel het gevolg van een situatie, maar is, naar mijn idee, op zich niet een onderdeel van een objectrelatie. Het staat op zichzelf.

  Inferioriteit gaat wel al gauw samen met een gevoel van een gebrek aan waarde. Het viel me op dat inferioriteit ook vaak samengaat met een gebrek aan wil (castratie). Ik merkte dit vooral in objectrelaties van gehoorzaamheid aan mijn ouders (als klein kind). Maar het ligt voor de hand dat als je je inferieur voelt, je de wil van de superieure ander zult volgen, ten koste van die van jezelf. Dit is ook hoe het in het superego werkt.

  Affirmaties helpen niet

  In New Age kringen is het gebruik van "affirmaties" gemeengoed. Hierbij is het de bedoeling het zelfbeeld op te krikken door zinnen tegen jezelf te zeggen als "ik ben het waard om van te houden" of "ik accepteer mezelf volledig". Het is de bedoeling dat je dit gaat geloven.

  Nou is het een feit dat je in je onbewuste allerlei beelden van jezelf hebt die wat je uiteindelijk werkelijk bent sterk beperken. Het gebruik van affirmaties is dan een poging van hetzelfde mechanisme van zelfbeelden gebruik te maken, maar dan om de schade daarvan te verminderen.

  Ik heb tegen deze praktijk zelf altijd wantrouwig gestaan. Wanneer je een affirmatie tegen jezelf zegt, dan lieg je tegen jezelf. Als je affirmeert "ik accepteer mezelf volledig", dan zeg je dat omdat dat niet zo is. Ik wil niet tegen mezelf liegen. Ik wil weten wat ik echt voel. Zo respecteer ik mezelf.

  Dit is waarschijnlijk waarom ik me zo tot de Inquiry oefening van de Diamond Approach aangetrokken voel. Hierbij leidt het werkelijk voelen tot het oplossen van de zelfbeelden.

  Affirmaties helpen niet, aldus een artikel in NRC over onderzoek ernaar. Er werden twee vormen van affirmaties onderzocht: dat mensen dit spontaan doen en op verzoek van de onderzoekers.

  De meeste mensen blijken wel spontaan positieve dingen tegen zichzelf te zeggen in situaties dat ze zich "negatief" voelen, zoals voor examens of als reactie op vervelende gebeurtenissen. Veel mensen hebben het idee zichzelf hierdoor beter te gaan voelen, maar mensen met weinig zelfvertrouwen soms juist niet.

  Als de onderzoekers mensen vroegen om een bepaalde affirmatie gericht op zelfvertrouwen een tijdje te herhalen, bleek dat mensen met van zichzelf weinig zelfvertrouwen er zich slechter door gingen voelen. Ik denk dat als een affirmatie je iets zegt over jezelf dat niet waar is, je eraan herinnert wordt wat werkelijk het geval is. In het bijzonder als iemand anders je vraagt die affirmatie te doen, of als iemand iets positiefs over je zegt waarvan je wel weet dat het niet waar is.

  De basis van de enneagram persoonlijkheidstypen

  Het enneagram is een systeem met 9 persoonlijkheidstypen, dat veel gebruikt wordt bij zelfontwikkeling en zelfrealisatie. In management kringen wordt het wel gebruikt voor het inschatten van de kwaliteiten van sollicitanten.

  In "Negen facetten van eenheid" beschrijft A.H. Almaas wat er aan de basis ligt van die typen.

  Het boek van Almaas is geen gemakkelijke kost. Het bevat veel uitleg over wat voor verlichte visie op de werkelijkheid er is als een enneatype geen onbewuste meer heeft. Ik wil hier samenvatten wat er is als dat er nog wel is. (Houdt in gedachten dat voor het werkelijk begrijpen hiervan veel meer achtergrond nodig is dan wat ik hier in deze paar regels kan zeggen.)

  De enneagram typen

  Enneagramtype 1 is perfectionistisch. Dat komt omdat dit type, door het idee dat dingen goed of verkeerd zijn, het gevoel heeft zelf fundamenteel niet goed te zijn, fouten te hebben. Daarom wil het zichzelf, èn anderen, verbeteren.

  Enneagramtype 2 helpt anderen om die, via een "voor wat hoort wat" mentaliteit te bewegen aandacht aan haar behoeften te schenken. Dit komt omdat dit type gelooft dat wil iets persoonlijks is, onafhankelijk van anderen, en het wil de eigen wil doen gelden.

  Enneagramtype 3 probeert dingen te bereiken. Dat komt omdat dit type het gevoel heeft hulpeloos te zijn, en het probeert hier van alles aan te doen, met de nadruk op doen, te streven naar dingen.

  Enneagramtype 4 wil graag uniek en orgineel zijn, om zich identiteit te verschaffen. Dit type heeft het gevoel niet met de bron van zichzelf in contact te zijn, en probeert daarom zelf de bron te zijn.

  Enneagramtype 5 houdt zich afzijdig en heeft een neiging tot terugtrekken. Dat komt omdat dit type het gevoel heeft dat iedereen gescheiden is, en dat het daarom zin heeft om terug te trekken.

  Enneagramtype 6 is vaak angstig. Dit type heeft geen vertrouwen in zichzelf en de werkelijkheid, en verdedigt zich daarom op een wantrouwende manier.

  Enneagramtype 7 houdt graag opties open en plant allerlei leuke dingen. Dat komt omdat dit type het gevoel heeft niet te weten wat te doen of welke richting op te gaan, en daarom dingen probeert te plannen.

  Enneagramtype 8 probeert situaties te beheersen en is wraakzuchtig. Dat komt omdat dit type het idee heeft dat alles fundamenteel gescheiden is, waardoor schuld een gegeven is. Het verdedigen tegen het gevoel slecht te zijn leidt tot de beheerszucht.

  Enneagramtype 9 probeert geliefd te worden door anderen hun zin te geven. Dat komt omdat dit type zich minderwaardig en niet om van te houden voelt. Hierdoor besteedt het weinig aandacht aan zichzelf.

  Meer informatie

  Overigens heeft iedereen alle 9 typen in zich. Het type dat het meest dominant is, is het type dat je "bent".

  Hier is meer informatie over het enneagram en een test om je te helpen te bepalen welk type je bent.

  Compassie - Kwan Yin en Tara beelden

  © | 20 May 2009 | | reageren (0)

  Ik heb twee beelden die compassie representeren. Ze zijn van de godinnen Tara en Kwan Yin.

  TaraHet algemene idee van compassie heeft te maken met het verlichten van pijn. Dit zie je in dit eerste beeld. Tara staat hier en heeft een pot bij zich, van waaruit zij iets geeft, om een gebrek of pijn te verlichten. Misschien is het voedsel en heeft iemand honger, of is het zalf voor een wond.

  Kwan YinIn de Diamond Approach wordt compassie gezien als dat wat het voelen van pijn mogelijk maakt. Hiermee leidt compassie tot de waarheid over je gevoel. Zonder compassie is er niet de mogelijkheid in je onbewuste, met al dat lijden, door te dringen. Daarom begint het werk in de Diamond Approach met het ontwikkelen van compassie.

  Dit is wat dit tweede beeld symboliseert. Hier zit Kwan Yin ontspannen op een boomstronk en biedt een luisterend oor. Luisterend, zonder in te grijpen, zonder er iets tegen te willen doen. Alleen luisterend, naar het verhaal van de pijn. De pijn die uiteindelijk gehoord en gevoeld wil worden, niet onderdrukt.

  « Vorige     Volgende »